Kategória archívum: Fordítás

Lazítás

Kategória: Novellet, Próza | Hozzászólás

A bor, amelyet žilavkának hívnak

A Bjelaván álló szép, nagy ház néhány nappal ezelőtt még Mujaga Telalagić tulajdona volt, most naphosszat üresen visszhangzik a csizmák és bakancsok dobogásától, a tisztek szaggatott nevetésétől, a részegek zsivajától, a lovászlegények és a cselédség futkosásától, kiabálásától. A ház mostani gazdája Arif bég, a Topcsi1 pasának nevezett tüzér ezredes, Omér pasa legvendégszeretőbb és legtékozlóbb tisztje, aki addig nem boldog és nem nyugszik, amíg a házban nem garázdálkodnak a dölyfös vendégek.…

Kategória: Próza, Regény | Hozzászólás

Az én generációm, avagy a posztmaterializmus mint a kulturális változás dimenziója

A cím egy kicsit riasztó, de igyekszem majd nem fárasztani a potenciális olvasókat. Azt lehet mondani, hogy minden, ami Platón után íródott, csak az ő gondolataihoz fűzött lábjegyzet. Shakespeare után úgy vélték, minden kimerült, amit a színház még nyújthatott. Az emberiség azonban hajlamos csökönyösen ellentmondani önmagának.…

Kategória: Esszé | Hozzászólás

Egy páratlan gasztronómiai turizmusforma

Michel de Montaigne-ről azt mondják, ő a turizmus felfedezője, holott ez a fogalom három évszázaddal azután jelent meg, hogy 1580–1581-ben megírta útinaplóját. Csakugyan, Franciaország, Németország, Svájc és Itália porlepte utait járva ráérősen, Montaigne semmit nem mulasztott el a modern turizmus foglalatosságai közül.…

Kategória: Esszé | Hozzászólás

A csillag

Háromezer fényévnyire a Vatikántól. Azt hittem valamikor, az űr nem lehet úrrá az én hitemen, mint ahogy hittem, hogy az ég az Úr dicső keze munkája. Most, hogy láttam ezt a kézimunkát, nagy bajba került az én hitem. Rámeredek a fülkém falán – a VI.…

Kategória: Novella, Próza | Hozzászólás
  • Mi megy

  • Hozzászó

  • Havik