Kategória archívum: Esszé

Kritikusok és írók

Kategória: Fordítás, Miniesszé | Hozzászólás

Az androsi lány

A korai középkortól maradt ránk a különös irodalmi értékrend, amely a fémnemek szerint taksálja a római klasszikusokat: az arany szerzők névsora Terentiusszal kezdődik; Vergilius és Horatius előtt áll a neve. Plautus, aki vetélytársává lett az utókorban, csupán az ezüst írók névsorában említtetik – igaz, hogy ama széptani vegyelemző némelyeket ón-minőségűnek nyilvánított… Ha e felbecsülő módszert kiterjesztve korunk irodalmára, a manapság számon tartott fémeket is igénybe vennénk, akadna szerző, aki jól járna, ha bádognak kiáltanák ki irigyei vagy rágalmazói.…

Kategória: Esszé | Hozzászólás

„Mint egy vadonban bujdosó fakír”…

Hat évvel született Hölderlin után, akivel nemcsak költészete rokonítja, de irodalmi sorsa is: Berzsenyivel is könnyen elbánt az irodalmi élet, mert lírikus létére – azaz: ennek mintegy cáfolataként – nem vívott ki magának szerepet. Miféle költő? ha nincs szerepe! – kérdezhetné az utókor is, ha szokása volna elszámoltatni magát mulasztásaiért.

Kategória: Esszé | Hozzászólás

Hemingway szabadsága

A tárgyilagos filológia az elmúlt másfél évtizedben alaposan kikezdte Hemingway dicsőségét. Nem az író tehetségét próbálják elvitatni a kutatók, hanem hősi pózait leplezik le, a kalandos férfiélet maga keltette mítoszát. Kiderült ugyanis, hogy Hemingway bokszolt ugyan, de mindig megverték, hogy sohasem járt az első világháborúnak azokon a színterein, ahol a Búcsú a fegyverektől játszódik, hogy a második világháborúban nem ő foglalta el a párizsi Ritz hotelt.…

Kategória: Miniesszé | Hozzászólás

Központi szavak

Az irodalom, mint minden egyéb művészet, néhai emberek eleven emlékeinek kincstára. Eszköze a minden művészi eszköznél élőbb nyelv, a szó. A szavak évszázadok hagyományát és történetét foglalják magukba. Minden alkotónak megadatott, hogy új fejezetet nyisson a nyelvhagyományban, vagy legalábbis bizonyos szavak használatában.…

Kategória: Fordítás | Hozzászólás
  • Mi megy

  • Hozzászó

  • Havik