Szerző archívum: Szilveszter László Szilárd

Rókamese

Kategória: Mese, Próza | Hozzászólás

A Bűn Városa és a hős

Férfias versek, ez talán az első, ami szembetűnik Dankuly Csaba legutóbbi, Autszájder című kötetének1 szövegeit olvasva, még ha valami olyasféle lírai maszknak látszik is néha ez a keménykedés, mely a western vagy a sci-fi filmek férfihőseinek sohasem tétovázó, egyértelmű gesztusait imitálja.…

Kategória: Recenzió | Hozzászólás

„Jobbra szerződtünk mindannyian…”

Szilágyi Domokos lírája, proletkult és avantgárd határán

 

Szilágyi Domokos költészete jórészt egy időben indult a Lászlóffy Aladáréval, első verseskötete, az Álom a repülőtéren is Lászlóffy első verseskönyve után egy évvel jelent meg 1962-ben. A Szilágyi-életpálya jellemző motívumaként a korabeli szakirodalom – megint csak a Lászlóffy-költészettel rokoníthatóan – egyrészt a versek „neoavantgárd” jegyeit említi,[1] másrészt a József Attila-i, Szabó Lőrinc-i, Weöres Sándor-i hagyományt, a groteszk játékosságot,[2] a későbbi elemzések pedig a sajátos népies-realista alkotói stílust emelik ki.

Kategória: Tanulmány | Hozzászólás
  • Mi megy

  • Hozzászó

  • Havik