Szerző archívum: Szilágyi N. Sándor

Szilágyi N. Sándor

Szilágyi N. Sándor
nyelvész – 1948-ban született a Bihar megyei Újfegyverneken. Nagyváradon érettségizett 1966-ban, 1972-ben végezte el Kolozsváron a BBTE Filológia Karán a magyar nyelv és irodalom szakot, majd az év szeptemberétől 1990 őszéig a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál dolgozott, ahol főleg a nyelvészeti kiadványoknak volt a szerkesztője és egyben szakmai lektora. 1990-től a BBTE Bölcsészettudományi Kara Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékére került adjunktusként, onnan ment nyugdíjba egyetemi tanárként 2013 nyarán, azóta óraadóként és doktori irányítóként folytatja ottani munkáját. A szimpatikus embertudományról szóló előadásai az interneten is elérhetők (https://www.facebook.com/Sanyi-b%C3%A1csi-szemin%C3%A1riuma-1122025781160714/). 1990 elejétől 1995 májusáig aktívan részt vett az RMDSZ munkájában, számos helyzetelemző közéleti írás szerzője volt, ezek kötetben összegyűjtve és utólagos pótlásokkal kiegészítve 2003-ban jelentek meg (Miegymás. Kalota Könyvkiadó, Kolozsvár).

Bukaresti mozaikkockák

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás
  • Mi megy

  • Hozzászó

  • Havik