Kategória archívum: Próza

John Aubrey

Kategória: Esszé, Fordítás | Hozzászólás

A világ legrégibb napilapja

Kereken kétezer éve, hogy Julius Caesar, Acta Diurna címen, megalapította az első napilapot.
—-Suetonius, a császárok történetírója följegyezte, hogy Caesar, mikor a konzuli méltóságot elfoglalta, legelső intézkedéseként elrendelte, hogy naponta jegyezzék fel és adják ki a szenátus és a népgyűlések tárgyalásainak anyagát.…

Kategória: Értekezés | Hozzászólás

A víz és a bor konfliktusa

Clochemerle mozgolódni kezdett, s lassanként teljesen megváltozott. Hihetetlen dolog, és ki gondolná, hogy borvidéken ilyesmi megeshet, mégis a víz betörése hozta magával a mélyreható felfordulást.
—-A városka alatt, a Mohosfenéknek mondott helyen forrás tört fel. Eleinte csupán kedves vízsugár volt, néhány méterre szökkent a talaj fölé, cseppjeit kecses kupola formában szórta szét, olyasformán, mint egy permetezőgép.…

Kategória: Fordítás, Regény | Hozzászólás

A legyőzöttek

Confinium város létezéséről először a Firenzében 1631-ben kiadott Cronica Magna tesz említést, éspedig a IX. könyv IV. kötetének 120–135. oldalain. A valahol a Duna torkolatában található településre vonatkozó egyéb feljegyzésre később bukkantak néhány könyvtárban. Megbízható forrásként idézhetők például: Augustino Rucci és Tommaseo Colonna közösen megjelentetett Emlékiratok (Bázel, 1670), Sir Edward Forbes Historia Celtorum (London, 1681), Sevillai János Utazás a világban (Madrid, 1689) című munkái stb.…

Kategória: Elbeszélés, Fordítás | Hozzászólás

A kanca mondókája

Honoré már csak azért is szerette a feleségét, mert gyermekekkel ajándékozta meg. Amint észrevette, hogy viselős, boldog volt, hogy élvezete ekkora méreteket öltött. Úgy tekintett gyermekeire, mint hajdanvolt vágyaira, s örült, hogy ilyen melegen élénk szemmel és kicsattanó arccal láthatja viszont őket.…

Kategória: Fordítás, Regény | Hozzászólás
  • Mi megy

  • Hozzászó

  • Havik