Kategória archívum: Esszé

A napló

Kategória: Miniesszé | Hozzászólás

Kritikusok és írók

A kritika a legtöbb esetben lemarad az irodalmi alkotás mögött. Művek jelennek meg, nevek válnak ismertté, a kritikusok zöme pedig nem hajlandó tudomást venni róluk, vagy támadásokat indít ellenük; máskor, szelídebben, gyorsan átsiklanak fölöttük, kerülnek minden határozott értékelést, mindössze néhány szót vetnek oda, melyek sem nem dicsérnek, sem nem ítélkeznek.…

Kategória: Fordítás, Miniesszé | Hozzászólás

Az androsi lány

A korai középkortól maradt ránk a különös irodalmi értékrend, amely a fémnemek szerint taksálja a római klasszikusokat: az arany szerzők névsora Terentiusszal kezdődik; Vergilius és Horatius előtt áll a neve. Plautus, aki vetélytársává lett az utókorban, csupán az ezüst írók névsorában említtetik – igaz, hogy ama széptani vegyelemző némelyeket ón-minőségűnek nyilvánított… Ha e felbecsülő módszert kiterjesztve korunk irodalmára, a manapság számon tartott fémeket is igénybe vennénk, akadna szerző, aki jól járna, ha bádognak kiáltanák ki irigyei vagy rágalmazói.…

Kategória: Esszé | Hozzászólás

„Mint egy vadonban bujdosó fakír”…

Hat évvel született Hölderlin után, akivel nemcsak költészete rokonítja, de irodalmi sorsa is: Berzsenyivel is könnyen elbánt az irodalmi élet, mert lírikus létére – azaz: ennek mintegy cáfolataként – nem vívott ki magának szerepet. Miféle költő? ha nincs szerepe! – kérdezhetné az utókor is, ha szokása volna elszámoltatni magát mulasztásaiért.

Kategória: Esszé | Hozzászólás

Hemingway szabadsága

A tárgyilagos filológia az elmúlt másfél évtizedben alaposan kikezdte Hemingway dicsőségét. Nem az író tehetségét próbálják elvitatni a kutatók, hanem hősi pózait leplezik le, a kalandos férfiélet maga keltette mítoszát. Kiderült ugyanis, hogy Hemingway bokszolt ugyan, de mindig megverték, hogy sohasem járt az első világháborúnak azokon a színterein, ahol a Búcsú a fegyverektől játszódik, hogy a második világháborúban nem ő foglalta el a párizsi Ritz hotelt.…

Kategória: Miniesszé | Hozzászólás
  • Mi megy

  • Hozzászó

  • Havik