Szerző archívum: Sztaskó Richard

Vázlatok

Kategória: Vers | Hozzászólás

egészen magaménak

és ha
még ez
sem lenne
elég a szorgalmasan
gyülekező felhők
vándorlását
ebben az elmúláshoz
közeli állapotban
egészen magaménak
érzem –

sehol nem lelem

tudom
mi a különbség a
könnyű zápor
és a
tartós zivatar
között
viszont sehol
nem lelem a
többnyire napos igazát –

ha volna erőm

ha volna erőm
megszabadulnék
azoktól a volnáktól
amelyekkel sorsom
göröngyös utcáját
nálamnál hatalmasabb erők
kikövezték –

Please follow and like us:
0

Kategória: Vers | Hozzászólás

Vázlatok

(11)
Hitelt érdemlő vallomások
alapján megállapíttatott
sorsának ellentmondásossága –
Mint amikor a szertár
vitrinjébe (a formaldehidben
ázó békák & férgek & embriók
mellé) valaki tréfás kedvében
odacsempészett egy üveg
ecetes uborkát –
Furcsa-torz mosoly a kitömött
vadkacsák & szarkák
repedezett csőrén –

(12)
Végül a Samunak becézett
csontváz koponyáját föntről le-
felé kettéhasították s az
üregben rejlő titok föltárul-
hatott: a semmi –
Használt-beszáradt papír
zsebkendők csöndes
temetője –
Itt sem opció a megígért
föltámadás –

(13)
Eszébe jut & megfogadja a
kert közepén levő fáról
kiválasztja majd a leg-
szebbnek ítélt rügyet s
nyomon követi sorsát
tavaszi fakadástól őszi
hullásig –

(14)
& miért ne lehetne
eksztázisnak nevezni az
avarkupac szétrúgásának
mozdulatát ha egyszer az –
Gyönyör & önfeladás –

(15)
Lelke semmivel se
különb a lefolyóban megrekedt
hajcsomók & szappankocsonyák
nyúlós elegyénél –

(16)
Nem válogat a Nap –
Fénye még a cisztából
kifakasztott gennyváladékon
is megcsillan –

(17)
Szomjúságát csupán a
szeretett félmosolya
csillapíthatja –

(18)
Már nem zsibbad a
Hideghegy mellett
leült zazentől –

(19)
Csap csöpög itt a
távolban halk zümmögés
növeszt csöndhalált –

(20)
Számít hogy eggyel
több vagy kevesebb eső-
csepp hull a szívre –

Please follow and like us:
0
Kategória: Vers | Hozzászólás

tisztán

ahogy a szél
tereli a víz
felszínén kavargó
hullámokat
csak úgy lehet
másképp
nem is érdemes

valószínűleg semmit

ebben az
itt és mostban
mindent betölt
bachtól a bwv 1069 –
én pedig
próbálom kitalálni
mit érezhet az a
harmatcsepp amelyen
megtörik a kelő nap
első fénysugara –
valószínűleg semmit

és neki van igaza

Please follow and like us:
0
Kategória: Vers | Hozzászólás

Vázlatok

(1)
Gyakran ébred –
Fázik & remeg –
Sokszor abban sem biztos amiről
azt hitte bizonyosság –
Legutóbb arra ébredt hogy a
megözvegyült fali óra keskeny muta-
tóján igyekszik egyensúlyra lelni de a
szédülésen kívül sok jóban nem
lehetett része –

(2)
Miért is kellene másképp & másho-
gyan mint ahogyan eddig mindig
is történt & kell is hogy
történjen –

(3)
Nem hisz az időben –
Nincs olyan hogy volt sem olyan
hogy lesz & a van is kétséges –
Úgy tekint magára mint egy
mondat végéről hiányzó írásjel-
re –
Állítja –
& el is hiszi –

(4)
A világ leheletnyi imbolygás –
Az angyalok szárnyai statikus
zörejek nélkül a semmi
fölé feszülnek –
Ebben a mandalacsöndben a
lapok hamar betelnek –

(5)
„Eldöntendő kérdéseim rendkívül
befolyásossá váltak bennem de
ezt csak két idézőjel közé
szorítva amolyan semmitmondó
információként közlöm –”

(6)
Rendszeres & visszatérő
probléma a lélek hajszálvé-
kony repedéseinek eltitkolása az
arra legkevésbé sem érdemesek
elől –
Csak a hozzáértők
élvezhetik a hozzáférhetőt –

(7)
Hullámzó térben a mozdulatlan
formák formanélküliségét
imába lehetne foglalni –
De csak lehetne –
Minden más üresség –

(8)
Fáradtságát mivel őszinte fi-
gyelmet senkitől se várhat
igyekszik elleplezni –
Ami nyilvánvaló az elsüllyed
de az elmerülni képtelen is
görcsbe fullad ha fölsóhajt –

(9)
A szívfelszínen lerakódott
por rétegről rétegre mindenki
legnagyobb örömére –

(10)
Majd ő lesz a középpont
ahonnan sehová sem lehet
eljutni de irányába mindig
adott lesz a visszatérés
lehetősége –

Please follow and like us:
0
Kategória: Vers | Hozzászólás
  • Mi megy

  • Hozzászó

  • Havik