Szerző archívum: Deák Tamás

Deák Tamás

https://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1k_Tam%C3%A1s_(%C3%ADr%C3%B3)

Az androsi lány

Kategória: Esszé | Hozzászólás

„Mint egy vadonban bujdosó fakír”…

Hat évvel született Hölderlin után, akivel nemcsak költészete rokonítja, de irodalmi sorsa is: Berzsenyivel is könnyen elbánt az irodalmi élet, mert lírikus létére – azaz: ennek mintegy cáfolataként – nem vívott ki magának szerepet. Miféle költő? ha nincs szerepe! – kérdezhetné az utókor is, ha szokása volna elszámoltatni magát mulasztásaiért.

Kategória: Esszé | Hozzászólás
  • Mi megy

  • Hozzászó

  • Havik